Nhân tộc

Aladin

Nhân tộc
LVL
100
ATK
2377
HP
15797
SPD
653
AR
894
MR
547

Chiến Sĩ

Bắn một mũi tên có khả năng kết liễu kẻ địch ngay lập tức