Đặc Quyền VIP

Thứ 2, ngày 18/04/2022

Các Hiệp sĩ thân mến,

BQT Clover Knights xin gửi tới các Hiệp Sĩ thông tin đặc quyền vip.

VIPEXP VIP/KCVxu cầnVNĐVxu Thiếu
18517017.000 ₫170
225050050.000 ₫330
310002.000200.000 ₫1.500
425005.000500.000 ₫3.000
5500010.0001.000.000 ₫5.000
61000020.0002.000.000 ₫10.000
72000040.0004.000.000 ₫20.000
850000100.00010.000.000 ₫60.000
9100000200.00020.000.000 ₫100.000
10200000400.00040.000.000 ₫200.000
11400000800.00080.000.000 ₫400.000
128000001.600.000160.000.000 ₫800.000
1320000004.000.000400.000.000 ₫2.400.000


Để có thể xem các đặc quyền VIP, Hiệp sĩ hãy vào "Thành Phố" trong giao diện game -> click vào "VIP" ở góc trên bên phải màn hình

BQT Clover Knights

Trân Trọng.

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe