Update Tháng 6 - Thức Tỉnh Sức Mạnh

Thứ 4, ngày 22/06/2022

Các Hiệp Sĩ thân mến,

BQT Clover Knights xin gửi tới các hiệp sĩ nội dung bản Update tháng 6 sẽ được cập nhật vào 10h ngày 23/06

1/ Update Phi Thăng Tướng

Tướng 14 sao (hay còn gọi là E4)

- Điều kiện cần: Thủy Tinh Ký Ức đạt lv 340 (tất cả tướng đạt 13 sao và lv 340)

- Nguyên liệu cần:

13 Sao Bậc 1: Tướng Copy 6 Sao*1 + Tướng 6 Sao Bất Kỳ*2 + Đá Đột Phá*6000 + Đá Thần Tăng Sao*3 ( Không phải Đá Thần Phi Tăng ).

13 Sao Bậc 2 + 3: Tướng 6 Sao Bất Kỳ*2 + Đá Đột Phá*12000 + Đá Thần Tăng Sao*3

13 Sao Bậc 4: Tướng 9 Sao Bất Kỳ*1 + Đá Đột Phá*7000 + Đá Thần Tăng Sao*5 ( Có thể thay thế Tướng 9 Sao Bất Kỳ bằng Hồn Tướng tùy vào Tộc ).

Từ 14 sao lên 15 sao nguyên liệu tương tự. Và cần thêm điều kiện là Thủy Tinh Ký Ức level 370 (Tướng 14 sao và level 370)

2/ Skin Thần Thú Mới

Quỷ Gai3/ Tướng Mới

Rahu - Ma Tộc - Chiến Sĩ